PONUDA STANOVA

FINANSIRANJE PREKO NOVA BANKA AD Banja Luka

Krediti se odobravaju fizičkim licima radi ostvarivanja različitih potreba, npr. raspolaganja obrtnim sredstavima, finansiranja kupovine i izgradnje nekretnina, kupovine trajnih potrošnih dobara i za ostale namjene. Osnovni uslovi za odobravanje bilo kojeg kredita su otvoren tekući račun kod Banke, tj. da klijent preko Banke prima svoju mjesečnu zaradu, i da ukupan iznos mjesečnih rata nije veći od maksimalno 1/2 ličnog dohotka.
Nova banka a.d. Banja Luka nudi razne vrste kratkoročnih i dugoročnih kredita čije se povoljnosti ogledaju u sljedećem: prihvatljivim kamatnim stopama, fleksibilnim rokovima otplate koji su prilagođeni visini i namjeni kredita, najnižim naknadama koje se naplaćuju za odobravanje i vođenje kredita, minimalnim instrumentima obezbjeđenja naplate kredita.